Liesbos » Specials » Professionele ontwikkeling

Wat bedrijven willen van hun werknemers

De afgelopen decennia is er veel veranderd in de eisen die bedrijven aan hun werknemers stellen. Vijftig jaar geleden werden medewerkers vooral geacht te doen wat hun baas zei. Eigen inbreng en initiatief werden als lastig en brutaal ervaren. Er lag minder nadruk op communicatie en het delen van informatie omdat de wereld een stuk kleiner was dan nu. Met de komst van computers en andere moderne technologieën zijn er meer zakelijke mogelijkheden gekomen en is de inhoud van veel banen compleet veranderd. Het is dan ook niet vreemd dat er tegenwoordig andere, soms zelfs tegenovergestelde, kwaliteiten van medewerkers gevraagd worden dan vroeger. Hieronder lees je over welke eigenschappen je als medewerker moet beschikken om hedendaagse werkgevers te laten watertanden.

Gestructureerd en gefocust

Het is door internet en email een stuk makkelijker geworden om informatie te vinden en met meerdere mensen te delen. Ook het opstellen van rapporten en het maken van presentaties is door diverse computerprogramma's tegenwoordig heel eenvoudig. Daardoor is het in veel bedrijven gebruikelijk geworden om allerlei nieuwsbrieven, notulen of databestanden naar grote groepen collega’s te sturen. Ook de drempel om elkaar vragen te stellen, is door het gemak van email en Instant Messenger software verlaagd. Al met al is de hoeveelheid informatie die dagelijks door werknemers verwerkt moet worden enorm toegenomen. Een goede eigenschap van moderne medewerkers, zeker die op kantoor, is daarom het kunnen verwerken van grote hoeveelheden gegevens. Dat lukt door structuur aan te brengen in de verschillende informatiestromen. Denk niet dat je alles moet lezen, dat is in veel gevallen een onbegonnen zaak. Screen emails, post en telefoontjes op belangrijkheid en relevantie voor je werk. Gooi onbelangrijke zaken meteen weg zodat je overzicht houdt over de prioriteiten. Focus je daarop en bewaar vakliteratuur of andere achtergrondinformatie voor een rustiger moment.

Pro-actief en mondig

Anders dan vijftig jaar geleden wordt het tegenwoordig erg gewaardeerd als medewerkers pro-actief zijn en zelf initiatieven nemen of verbeteringen voorstellen. Als je tijdens het werk een probleem signaleert, doe je er goed aan dit bij je baas (die nu manager heet) te melden. Bedenk wel alvast wat de oplossing zou kunnen zijn, anders word je misschien als klager en dwarsligger gezien. Weet je geen oplossing, straal dan in ieder geval uit dat je bereid bent om daarover mee te denken, bijvoorbeeld door een aantal opties die je overwogen hebt te benoemen. Zorg ook dat je in afdelingsoverleg en andere teamvergaderingen je steentje bijdraagt. Laat horen waar je mee bezig bent zodat je manager het gevoel heeft dat je er bovenop zit en alles onder controle is. Overweeg om je vrijwillig aan te melden als er lastige klussen verdeeld moeten worden. Daarmee zet je jezelf neer als aanpakker en creëer je weer nieuwe kansen om pro-actief en mondig te zijn.

Gemotiveerd en ambitieus

Door de vele mogelijkheden die het moderne leven biedt, denken we tegenwoordig dat alles maakbaar is. Als je ergens ontevreden over bent, wordt dus verwacht dat je iets onderneemt om er verandering in aan te brengen. Dat geldt ook voor banen: werkgevers gaan ervan uit dat je enthousiast bent over je functie en dat je je carrière in eigen hand neemt. Je moet weten wat je ambities zijn en wat je nog moet leren om daarnaar toe te groeien. In de meeste bedrijven is het gebruikelijk om als medewerker een persoonlijk ontwikkelplan bij te houden en jaarlijks te bespreken met je manager. Geen leerdoelen hebben en tevreden zijn met je functie komt al snel ongemotiveerd over. Zorg daarom dat je regelmatig laat blijken geïnteresseerd te zijn in een leuke cursus, coachingstraject of nieuwe opdracht, zodat jouw betrokkenheid niet in twijfel wordt getrokken.

Bovenstaande competenties helpen je om succesvol te zijn in bedrijven en organisaties van deze tijd. Als je ze niet van nature hebt, kun je de meeste gedragingen gelukkig wel aanleren (dat is meteen een mooi aandachtspuntje voor je persoonlijke ontwikkelplan). Kijk eens naar collega's die hier al in geslaagd zijn en kopieer hun gedrag. Meer advies om goed te functioneren in het moderne bedrijfsleven en tips over het solliciteren van nu, lees je in de onderstaande artikelen.
Zes eigenschappen die elke leider zou moeten hebben

Zes eigenschappen die elke leider zou moeten hebben

Iedereen kent wel een voorbeeld van falend leiderschap op het werk: een dominante baas, een baas die snel kwaad wordt of geen advies van zijn mensen aanneemt. In deze gevallen is het overduidelijk dat…

Het curriculum vitae anno 2014

Ook in het tijdperk van LinkedIn blijft een CV een belangrijk onderdeel van elke sollicitatie. Door de jaren heen zijn de verwachtingen voor het CV wel wat veranderd. Kwam je voorheen nog goed uit de…

Zakelijke email-etiquette

Ondanks alle moderne communicatietechnieken zoals WhatsApp en Instant Messenger vindt de meeste zakelijke correspondentie nog altijd via email plaats. De hoeveelheid emails die de gemiddelde kantoorme…
Hoe overleef ik de kantoortuin?

Hoe overleef ik de kantoortuin?

Veel bedrijven in Nederland hebben kantoortuinen ingericht, grote ruimtes waarin meerdere werknemers een werkplek hebben. Vaak met halfhoge schotten tussen de bureaus en wat plantenbakken voor de aank…

Zo maak je een geweldige elevator pitch!

Vind je het wel eens lastig om uit te leggen wat je voor de kost doet? Of kijken mensen je soms glazig aan als je over jouw werk vertelt? Bij het netwerken of solliciteren komt het vaak goed van pas a…
Gepubliceerd door Liesbos op 27-05-2014, laatst gewijzigd op 16-01-2015. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.